Jak připravit podklad

Podklad pod garáží by měl být vyrovnaný a vodorovný. Preferován je betonový potěr o rozměrech přibližně o 20 cm větších, než je velikost garáže (v případě typické garáže 3×5 m by podklad měl mít rozměry 3,2 x 5,2 metru). V případě objednávky nestandardních garáží na přání zákazníka zpracujeme náčrt znázorňující optimální uspořádání opěrných bodů a kotvení konstrukce do podloží.

Podłoże pod garaż

Základ

Podłoże pod garaż

Betonové bloky

Podłoże pod garaż

Podlaha

Pokud nemáte možnost vykonat podklad, doporučuje se vyrobit pouze rohy (sloupky nebo betonové stopky 40×40) tak, abyste po montáži mohli garáž snadno připevnit k podkladu.

Před zahájením práce pečlivě vyznačte místo, kde bude garáž umístěna. Umístění konstrukce lze vyznačit pomocí 4 tyčí a pečlivě změřit úhlopříčku, aby byl v rozích zachován pravý úhel 90 stupňů.

Nevypouštějte z betonu žádné plechy, šrouby nebo tyče pro ukotvení garáže. Ukotvení garáže do betonu je nejjednodušší pomocí kovových rozpěrných hmoždinek (kolíkové kotvy 10×100 mm), vyvrtáním otvorů do betonu a přišroubováním garáže k podloží.

POZOR:
Kotvení se nejlépe provádí 14 dní po vylití betonu, kdy dosáhne plné tvrdosti.

Placené kotvení dle platného ceníku nabízíme pouze pro betonové podklady, tedy pro betonové potěry, základy nebo kotvící body vylévané z betonu (stopky, sloupky). Kotvení do dlažebních kostek se provádí pouze na riziko Zákazníka z důvodu nestabilního charakteru podkladu, přičemž kotvení do betonu “přes dlažební kostky” není z technických důvodů možné.