Přístřešek pro auto 10×6 se zastřešením 3×6

+
+
+